Reference

Pošto, kao što svi znamo, slika govori više od 1000 reči, a i u slučaju reči, najbolja je ona potekla od strane zadovoljnih kupaca lično, umesto pukog nabrajanja mnogobrojnih objekata na kojima smo radili, kao reference Vam predstavljamo slike sa odabranih, kao i odabrana pisma preporuke naših klijenata, ili bolje rečeno partnera.

 

Licence:

Ljudi, koji su deo našeg tima, svojim stalnim usavršavanjem, u svakom momentu, poseduju potrebne, važeće licence, kao što su npr. Licenca za odgovornog projektanta mašinskog dela projekta, Licenca za odgovornog projektanta elektro dela projekta, Licenca za odgovornog izvođača radova…, koje nas, između ostalog, svrstavaju u sam vrh liftovske industrije u Srbiji.

Standardi:

Ponosni smo na to da je u našem preduzeću upravo završena implementacija ISO 9001  međunarodnog standarda koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom, kao i 

ISO 14001 međunarodnog standard koji definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine, čime smo svoje poslovanje uskladili sa međunarodno priznatim normama.

Leave a Reply